Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÍ PORIADOK

Ako postupovať pri reklamácii?

Na väčšinu výrobkov poskytuje výrobca záruku v trvaní 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak). Vaším dokladom o nákup výrobku je predajný doklad, ktorý dostanete vždy pri dodaní tovaru.

Ak sa vyskytne v záručnej dobe kaz výrobku, vyplňte tento kontaktný formulár

Uveďte číslo Vašej objednávky, názov výrobku a popíšte kaz.

Podľa typu tovaru a povahy kazu Vám odporučíme ďalší postup, či tovar zaslať priamo do servisu alebo reklamáciu vyriešime u nás.
Reklamácia bude vyriešená do 30 dní.

Reklamační poriadok

Kaz výrobku v záruke:
Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka podľa údajov na záručnom liste. Pokiaľ nie je k výrobku vystavený záruční list, jeho funkciu plní predajný doklad. U väčšiny výrobkov sa jedná o záruku v trvaní 24 mesiacov.

Predajný doklad je nedeliteľnou súčasťou záručného listu. Pokiaľ nie je k výrobku od výrobcu pripojený záručný list, nahradzuje jeho funkciu Predajný doklad. 

Pokiaľ Objednávateľ zakúpil tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. Záručnú dobu v tomto prípade stanovujú dovozcovia tovaru do SR. 

Objednávateľ sa pri reklamácii výrobku riadi reklamačným poriadkom Dodávateľa. Aktuálny reklamační poriadok je uvedený na stránkach https://www.svetbatohov.sk/reklamacny-poriadok/.  

Pri výskyte kazu výrobku v záručnej dobe informuje Objednávateľ o záručnom kaze Dodávateľa. Objednávateľ vyplní webový formulár na adrese: https://www.svetbatohov.sk/reklamacny-poriadok/. Objednávateľ uvedie číslo objednávky, názov výrobku, svoje meno, e-mailovú adresu a popis kazu. 

Dodávateľ vyrozumie Objednávateľa o ďalšom postupe pri reklamácii. Lehota pre vybavenie reklamácie je podľa zákona 30 dní.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho dielov. Na kazy vzniknuté nevhodným zachádzaním zo strany Objednávateľa ani na mechanické poškodenie.


Poškodenie výrobku prepravou:

Vzhľadom k povahe väčšiny výrobkov predávaných v e-shope SvětBatohu.cz nie je poškodenie prepravou príliš pravdepodobné. Napriek tomu ak zistíte poškodenie obalu, skontrolujte výrobok. Pri poškodení výrobku pri preprave, spíšte s prepravcom protokol o poškodení a ihneď nás kontaktujte.

Poškodenie tovaru Českou poštou: 
V prípade, že vonkajší obal nevykazoval známky poškodenia, ale napriek tomu zistíte poškodenie tovaru prepravcom až po rozbalení balíčku, ihneď sa vyberte s balíčkom na Českou poštu a spíšte protokol o poškodení tovaru. Pozor: reklamáciu z dôvodu poškodenia tovaru prepravou je možné na Českej pošte uplatniť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru! Po spísaní protokolu nás skontaktujte a my už spoločne s Českou poštou reklamáciu vyriešime. Na neskoršie reklamácie alebo reklamácie bez riadneho spísania protokolu s Českou poštou nemôžeme brať ohľad.

Poškodenie tovaru Špedičnou službou:
V prípade, že vonkajší obal nevykazoval známky poškodenia, ale napriek tomu zistíte poškodenie tovaru prepravcom až po rozbalení balíčku, ihneď nás kontaktujte na telefónnom čísle +420 602 629 717. Pozor: na nahlásení poškodenia špedičnou službou máte dva pracovné dni od prevzatia tovaru! Pracovník špedičnej služby Vás obratom kontaktuje a spíše s Vami formulár o poškodení tovaru prepravou. Od tejto chvíle riešime reklamáciu s prepravcom my. Na neskoršie nahlásenie reklamácie poškodenia prepravou alebo reklamácie bez riadneho spísania protokolu so špedičnou službou nemôžeme brať ohľad.